FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm X, biết:

62 – X – 14 = 35?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

62 – X – 14 = 35

62 - X         = 35 + 14

62 - X          = 49

       X          = 62 - 49

       X          = 13

Bài giải:

62 – X – 14 = 35

62 - X         = 35 + 14

62 - X          = 49

       X          = 62 - 49

       X          = 13

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy