Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Một cửa hàng buổi sáng bán được 47 gói bánh, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 6 gói bánh. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu gói bánh ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Buổi chiều cửa hàng đó bán được số gói bánh là:


47 + 6 = 53 ( gói bánh)


Cả ngày cửa hàng bán được số gói bánh là:


47 + 53 = 100 ( gói bánh)


Đáp số: 100 gói bánh.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy