VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng buổi sáng bán được 47 gói bánh, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 6 gói bánh. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu gói bánh ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy