VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bao thứ nhất có 46kg gạo, bao thứ hai có nhiều hơn bao thứ nhất 5kg gạo. Hỏi bao thứ hai có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy