FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Bao thứ nhất có 46kg gạo, bao thứ hai có nhiều hơn bao thứ nhất 5kg gạo. Hỏi bao thứ hai có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Bao thứ hai có số ki-lô-gam gạo là:

46 + 5 = 51 ( kg)

Đáp số: 51kg gạo.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy