VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tổng hai số là số lớn nhất có một chữ số, nếu thêm vào số hạng thứ nhất 3 đơn vị và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng mới là bao nhiêu ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy