FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổng hai số là số nhỏ nhất có hai chữ số, nếu thêm vào số hạng thứ hai 4 đơn vị và giữ nguyên số hạng thứ nhất thì tổng mới là bao nhiêu ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số nhỏ nhất có hai chữ số là:10

Tổng mới là:

10 + 4 = 14

Đáp số: 14

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy