FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Kiên hơn Thái 5 viên bi và kém Trung 6 viên bi. Long hơn Kiên 7 viên bi. Hỏi bạn nào có ít viên bi nhất ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Giả sử bạn Kiên có 10 viên bi

Bạn Thái: 10 – 5 = 5 ( viên bi)

Bạn Trung: 10 + 6 = 16 (viên bi)

Bạn Long: 10 + 7 = 17 (viên bi)

Suy ra: Bạn Thái có ít viên bi nhất.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy