Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Kiên hơn Thái 5 viên bi và kém Trung 6 viên bi. Long hơn Kiên 7 viên bi. Hỏi bạn nào có nhiều viên bi nhất ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Giả sử bạn Kiên có 10 viên bi


Bạn Thái: 10 – 5 = 5 ( viên bi)


Bạn Trung: 10 + 6 = 16 (viên bi)


Bạn Long: 10 + 7 = 17 (viên bi)


Suy ra: Bạn Long có nhiều viên bi nhất.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy