Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Mai hơn Xuân 3 tuổi và kém Đào 3 tuổi. Lan hơn Mai 2 tuổi. Hỏi bạn nào ít tuổi nhất ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Giả sử bạn Mai 10 tuổi


Bạn Xuân: 10 – 3 = 7 ( tuổi)


Bạn Đào: 10 + 3 = 13 ( tuổi)


Bạn Lan: 10 + 2 = 12 ( tuổi)


Suy ra: Bạn Xuân ít tuổi nhất.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy