FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mai hơn Xuân 3 tuổi và kém Đào 3 tuổi. Lan hơn Mai 2 tuổi. Hỏi bạn nào ít tuổi nhất ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Giả sử bạn Mai 10 tuổi

Bạn Xuân: 10 – 3 = 7 ( tuổi)

Bạn Đào: 10 + 3 = 13 ( tuổi)

Bạn Lan: 10 + 2 = 12 ( tuổi)

Suy ra: Bạn Xuân ít tuổi nhất.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy