Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Huy cho Tùng 6 cái ảnh , lúc này mỗi bạn có 42 cái ảnh. Hỏi:


a. Lúc đầu Huy có bao nhiêu cái ảnh?


b. Lúc đầu Tùng có bao nhiêu cái ảnh?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


a. Lúc đầu Huy có số cái ảnh là:


42 + 6 = 48 (cái ảnh)


b. Lúc đầu Tùng có số cái ảnh là:


42 -  6 = 36 (cái ảnh)


Đáp số: a. 48 cái ảnh.


            b. 36 cái ảnh.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy