VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Huy cho Tùng 6 cái ảnh , lúc này mỗi bạn có 42 cái ảnh. Hỏi:

a. Lúc đầu Huy có bao nhiêu cái ảnh?

b. Lúc đầu Tùng có bao nhiêu cái ảnh?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy