FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Huy cho Tùng 6 cái ảnh , lúc này mỗi bạn có 42 cái ảnh. Hỏi:

a. Lúc đầu Huy có bao nhiêu cái ảnh?

b. Lúc đầu Tùng có bao nhiêu cái ảnh?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

a. Lúc đầu Huy có số cái ảnh là:

42 + 6 = 48 (cái ảnh)

b. Lúc đầu Tùng có số cái ảnh là:

42 -  6 = 36 (cái ảnh)

Đáp số: a. 48 cái ảnh.

            b. 36 cái ảnh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy