FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lý cho Huyền 9 cái nhãn vở , lúc này mỗi bạn có 30 cái nhãn vở. Hỏi:

a.Lúc đầu Lý có bao nhiêu cái nhãn vở ?

b.Lúc đầu Huyền có bao nhiêu cái nhãn vở ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

a. Lúc đầu Lý có số cái nhãn vở là:

30 + 9 = 39 (cái nhãn vở)

b. Lúc đầu Huyền có số cái nhãn vở là:

30 – 9 = 21 (cái nhãn vở)

Đáp số: a. 39 cái nhãn vở.

            b. 21 cái nhãn vở

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy