Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Lý cho Huyền 9 cái nhãn vở , lúc này mỗi bạn có 30 cái nhãn vở. Hỏi:


a.Lúc đầu Lý có bao nhiêu cái nhãn vở ?


b.Lúc đầu Huyền có bao nhiêu cái nhãn vở ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


a. Lúc đầu Lý có số cái nhãn vở là:


30 + 9 = 39 (cái nhãn vở)


b. Lúc đầu Huyền có số cái nhãn vở là:


30 – 9 = 21 (cái nhãn vở)


Đáp số: a. 39 cái nhãn vở.


            b. 21 cái nhãn vở

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy