VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lý cho Huyền 9 cái nhãn vở , lúc này mỗi bạn có 30 cái nhãn vở. Hỏi:

a.Lúc đầu Lý có bao nhiêu cái nhãn vở ?

b.Lúc đầu Huyền có bao nhiêu cái nhãn vở ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy