Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tuấn cho Lâm 5 cái bút , lúc này mỗi bạn có 15 cái bút. Hỏi:


a.Lúc đầu Tuấn có bao nhiêu cái bút ?


b. Lúc đầu Lâm có bao nhiêu cái bút ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


a.Lúc đầu Tuấn có số cái bút là:


15 + 5 = 20 (cái bút)


b.Lúc đầu Lâm có số cái bút là:


15 – 5 = 10 (cái bút)


Đáp số: a. 20 cái bút.


            b.10 cái bút.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy