VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tuấn cho Lâm 5 cái bút , lúc này mỗi bạn có 15 cái bút. Hỏi:

a.Lúc đầu Tuấn có bao nhiêu cái bút ?

b. Lúc đầu Lâm có bao nhiêu cái bút ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy