FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tuấn cho Lâm 5 cái bút , lúc này mỗi bạn có 15 cái bút. Hỏi:

a.Lúc đầu Tuấn có bao nhiêu cái bút ?

b. Lúc đầu Lâm có bao nhiêu cái bút ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

a.Lúc đầu Tuấn có số cái bút là:

15 + 5 = 20 (cái bút)

b.Lúc đầu Lâm có số cái bút là:

15 – 5 = 10 (cái bút)

Đáp số: a. 20 cái bút.

            b.10 cái bút.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy