FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trang cho Chi 7 quyển vở, lúc này mỗi bạn có 24 quyển vở. Hỏi:

a.Lúc đầu Trang có bao nhiêu quyển vở ?

b.Lúc đầu Chi có bao nhiêu quyển vở ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

a.Lúc đầu Trang có số quyển vở là:

24 + 7 = 31 (quyển vở)

b.Lúc đầu Chi có số quyển vở là:

24 – 7 = 17 (quyển vở)

Đáp số: a. 31 quyển vở.

            b.17 quyển vở.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy