VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trang cho Chi 7 quyển vở, lúc này mỗi bạn có 24 quyển vở. Hỏi:

a.Lúc đầu Trang có bao nhiêu quyển vở ?

b.Lúc đầu Chi có bao nhiêu quyển vở ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy