Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Lan cho Thường 4 cái bánh, lúc này mỗi bạn có 9 cái bánh. Hỏi:


a. Lúc đầu Lan có mấy cái bánh ?


b. Lúc đầu Thường có mấy cái bánh ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


a. Lúc đầu Lan có số cái bánh là:


9 + 4 = 13 ( cái bánh)


b. Lúc đầu Thường có số cái bánh là:


9 – 4 = 5 ( cái bánh)


Đáp số: a. 13 cái bánh


            b. 5 cái bánh

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy