VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lan cho Thường 4 cái bánh, lúc này mỗi bạn có 9 cái bánh. Hỏi:

a. Lúc đầu Lan có mấy cái bánh ?

b. Lúc đầu Thường có mấy cái bánh ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy