FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lan cho Thường 4 cái bánh, lúc này mỗi bạn có 9 cái bánh. Hỏi:

a. Lúc đầu Lan có mấy cái bánh ?

b. Lúc đầu Thường có mấy cái bánh ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

a. Lúc đầu Lan có số cái bánh là:

9 + 4 = 13 ( cái bánh)

b. Lúc đầu Thường có số cái bánh là:

9 – 4 = 5 ( cái bánh)

Đáp số: a. 13 cái bánh

            b. 5 cái bánh

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy