VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hãy tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 2; 0; 3; 5; 7; 8 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy