FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hãy tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 2; 0; 3; 5; 7; 8 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 87

Số bé nhất có hai chữ số khác nhau là: 20

Hiệu là:

87 – 20 = 67

Đáp số: 67

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy