FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm X, biết:

(X - 3) x 5 = 25 ?

Trả lời: X =

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:      

(X - 3) x 5 = 25

X - 3           = 25 : 5

X - 3           = 5

X                 = 5 + 3

X                 = 8

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy