FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm X, biết:

(X - 4) x 3 = 15 ?

Trả lời: X =

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:      

(X - 4) x 3 = 15

X - 4           = 15 : 3

X - 4           = 5

X                 = 5 + 4

X                   = 9

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy