FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm X, biết:          

3 x 8 + X = 5 x 8 – 13 ?

Trả lời: X =

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:      

3 x 8 + X = 5 x 8 - 13

    24 + X = 40 - 13

    24 + X = 27

            X = 27 – 24

            X =  3

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy