FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm X, biết:

(X + 8) x 5 = 45 ?

Trả lời: X =

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:      

(X + 8) x 5 = 45

X + 8           = 45 : 5

X + 8           = 9

X                   = 9 – 8

X                   = 1

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy