VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Linh có 17 quyển vở, Hà có nhiều hơn Linh 8 quyển vở. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quyển vở ?

Trả lời: Cả hai bạn có…….. quyển vở.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Hà có số quyển vở là:

17 + 8 = 25 ( quyển vở)

Cả hai bạn có tất cả số quyển vở là:

17 + 25 = 42 ( quyển vở)

Đáp số: 42 quyển vở.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy