VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Linh có 17 quyển vở, Hà có nhiều hơn Linh 8 quyển vở. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quyển vở ?

Trả lời: Cả hai bạn có…….. quyển vở.

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy