FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Rổ cam có 37 quả. Rổ quýt có nhiều hơn rổ cam 7 quả. Hỏi cả hai  rổ có bao nhiêu quả ?

Trả lời: Cả hai rổ có …….. quả.

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Rổ quýt có số quả là:

37 + 7 = 44 ( quả)

Cả hai rổ có số quả là:

37 + 44 = 81 ( quả)

Đáp số: 81 quả.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy