VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Rổ cam có 37 quả. Rổ quýt có nhiều hơn rổ cam 7 quả. Hỏi cả hai  rổ có bao nhiêu quả ?

Trả lời: Cả hai rổ có …….. quả.

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy