VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đoạn thẳng AB dài 37cm. Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 16cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Trả lời: Đoạn thẳng CD dài …….cm.

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy