FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Đoạn thẳng AB dài 7cm. Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 6cm . Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Trả lời: Cả hai đoạn thẳng dài……..dm.

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Đoạn thẳng CD dài là:

7 + 6 = 13 ( cm)

Cả hai đoạn thẳng dài số đề-xi-mét là:

7 + 13 = 20 ( cm ) = 2 ( dm)

Đáp số: 2dm.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy