Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Đoạn thẳng AB dài 7cm. Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 6cm . Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu đề-xi-mét ?


Trả lời: Cả hai đoạn thẳng dài……..dm.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đoạn thẳng CD dài là:


7 + 6 = 13 ( cm)


Cả hai đoạn thẳng dài số đề-xi-mét là:


7 + 13 = 20 ( cm ) = 2 ( dm)


Đáp số: 2dm.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy