FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Chi có 7 cái bút chì, Phương có 8 cái bút chì. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái bút chì ?

Trả lời: Cả hai bạn có …….. cái bút chì

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Cả hai bạn có số cái bút chì là:

7 + 8 = 15 ( cái bút chì)

Đáp số: 15 cái bút chì

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy