VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Chi có 7 cái bút chì, Phương có 8 cái bút chì. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái bút chì ?

Trả lời: Cả hai bạn có …….. cái bút chì

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy