VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Minh có 7 viên bi. Hùng có nhiều hơn Minh 4 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Cả hai bạn có ………viên bi

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy