VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tìm một số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục là số liền trước của số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị. ?

Trả lời: Số đó là

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy