FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục là số liền trước của số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị. ?

Trả lời: Số đó là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số liền trước của số lớn nhất có một chữ số là: 8

Vậy chữ số hàng chục là 8.

Chữ số hàng đơn vị là:

8 + 1 = 9

Số đó là: 89

Đáp số: 89

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy