VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cô giáo mua một số quyển vở. Cô thưởng cho học sinh giỏi 48 quyển. Cô còn lại 27 quyển. Hỏi lúc đầu cô có bao nhiêu quyển vở ?

Trả lời: Lúc đầu cô có .........quyển vở

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy