Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Trong các phép cộng 58 + 14; 68 + 13; 48 + 25; 38 + 27, phép cộng có tổng nhỏ nhất là:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ta có: 58 + 14 = 72


          68 + 13 = 81


          48 + 25 = 73


          38 + 27 = 65


Vậy phép cộng có tổng nhỏ nhất là: 38 + 27

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy