VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đoạn dây thứ nhất dài 38cm, đoạn dây thứ hai dài 33cm. Hỏi cả hai đoạn dây đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Trả lời: Cả hai đoạn dây đó dài ........ cm

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy