VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tổng của hai số là 48, nếu thêm vào số hạng thứ nhất 5 đơn vị và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng mới là bao nhiêu ?

Trả lời: Tổng mới là

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy