Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tổng của hai số là 48, nếu thêm vào số hạng thứ nhất 5 đơn vị và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng mới là bao nhiêu ?


Trả lời: Tổng mới là

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tổng mới là:


48 + 5 = 53


Đáp số: 53

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy