FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu <, =, > vào chỗ chấm :

8 + 9 + 3  ……….. 8 + 8 + 2  ?

Trả lời: Dấu cần điền là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

8 + 9 + 3  >  8 + 8 + 2

17 + 3              16 + 2

      20                 18

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy