Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền dấu vào chỗ chấm :


8 + 2 + 3  ……….. 8 + 4 + 1  ?


Trả lời: Dấu cần điền là

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


8 + 2 + 3  =  8 + 4 + 1


  10 + 3          12 + 1


     13                 13

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy