VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Minh cho Hoàng 3 viên bi, lúc này mỗi bạn có 8 viên bi. Hỏi:

a, Lúc đầu Minh có mấy viên bi ?

b, Lúc đầu Hoàng có mấy viên bi ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy