VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Khi cộng 19 với một số ta được kết quả là số có hai chữ số giống nhau nhỏ hơn 30. Vậy phép cộng đó là:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Số có hai chữ số giống nhau lớn hơn 19 và nhỏ hơn 30 là: 22

Ta có: 19 + 1 = 20

          19 + 2 = 21

          19 + 3 = 22

          19 + 4 = 23

Vậy phép cộng đó là: 19 + 3

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy