FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lúc đầu lớp 2A có 39 học sinh, sau đó có 6 bạn nữa chuyển đến. Hỏi sau đó lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Trả lời: Sau đó lớp 2A có ……….học sinh

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Sau đó lớp 2A có số học sinh là:

39 + 6 = 45 ( học sinh)

Đáp số: 45 học sinh

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy