VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lúc đầu lớp 2A có 39 học sinh, sau đó có 6 bạn nữa chuyển đến. Hỏi sau đó lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Trả lời: Sau đó lớp 2A có ……….học sinh

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy