VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong sân có 19 con gà mái và 15 con gà trống. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà ? 

Trả lời: Trong sân có tất cả ……..con gà

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy