FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cộng số liền trước của số tròn chục lớn nhất có  hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số ta được tổng là bao nhiêu ?

Trả lời: Tổng là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số liền trước của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 89

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Tổng là:

89 + 9 = 98

Đáp số: 98

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy