Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cộng số liền trước của số tròn chục lớn nhất có  hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số ta được tổng là bao nhiêu ?


Trả lời: Tổng là

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số liền trước của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 89


Số lớn nhất có một chữ số là: 9


Tổng là:


89 + 9 = 98


Đáp số: 98

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy