VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cộng số liền trước của số tròn chục lớn nhất có  hai chữ số với số lớn nhất có một chữ số ta được tổng là bao nhiêu ?

Trả lời: Tổng là

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy