FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu <; =; > vào chỗ chấm:

39 + 15 – 20 ……… 80 + 9 – 54 ?

Trả lời: Dấu cần điền là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

39 + 15 – 20  <  80 + 9 – 54

    54 – 20             89 – 54

       34                    35

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy