VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Xuân nghĩ ra một số, biết rằng số đó lớn hơn số lớn nhất có một chữ số 8 đơn vị. Hỏi Xuân đã nghĩ ra số nào ?

Trả lời: Xuân đã nghĩ ra số

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy