FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Xuân nghĩ ra một số, biết rằng số đó lớn hơn số lớn nhất có một chữ số 8 đơn vị. Hỏi Xuân đã nghĩ ra số nào ?

Trả lời: Xuân đã nghĩ ra số

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Xuân đã nghĩ ra số là:

9 + 8 = 17

Đáp số: 17

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy