FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổ Một có 5 bạn nam, số bạn nữ là số liền trước số nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi tổ Một có tất cả bao nhiêu bạn?

Trả lời: Tổ Một có tất cả …….bạn.           

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số liền trước số nhỏ nhất có hai chữ số là: 9

Tổ Một có tất cả số bạn là:

5 + 9 = 14 ( bạn)

Đáp số: 14 bạn.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy