VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tổ Một có 5 bạn nam, số bạn nữ là số liền trước số nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi tổ Một có tất cả bao nhiêu bạn?

Trả lời: Tổ Một có tất cả …….bạn.           

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy