Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Trong vườn có 9 cây bưởi, mẹ trồng thêm 4 cây bưởi nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây bưởi ?


Trả lời: Trong vườn có tất cả …….. cây bưởi.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Trong vườn có tất cả số cây bưởi là:


9 + 4 = 13 ( cây bưởi)


Đáp số: 13 cây bưởi

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy