VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong vườn có 9 cây bưởi, mẹ trồng thêm 4 cây bưởi nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây bưởi ?

Trả lời: Trong vườn có tất cả …….. cây bưởi.

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy