FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm tổng của số lớn nhất có một chữ số với số bé nhất có hai chữ số giống nhau ?

Trả lời: Tổng là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

Tổng là:

9 + 11 = 20

Đáp số: 20

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy