VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bạn Hoa đã đọc được 42 trang của một quyển truyện, bạn Hoa còn phải đọc 28 trang nữa thì mới hết quyển truyện đó. Hỏi quyển truyện bạn Hoa đang đọc có bao nhiêu trang ?

Trả lời: Quyển truyện bạn Hoa đang đọc có …….. trang.

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy