Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Bạn Hoa đã đọc được 42 trang của một quyển truyện, bạn Hoa còn phải đọc 28 trang nữa thì mới hết quyển truyện đó. Hỏi quyển truyện bạn Hoa đang đọc có bao nhiêu trang ?


Trả lời: Quyển truyện bạn Hoa đang đọc có …….. trang.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Quyển truyện bạn Hoa đang đọc có số trang là:


42 + 28 = 70 ( trang)


Đáp số: 70 trang.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy