FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Bạn Hoa đã đọc được 42 trang của một quyển truyện, bạn Hoa còn phải đọc 28 trang nữa thì mới hết quyển truyện đó. Hỏi quyển truyện bạn Hoa đang đọc có bao nhiêu trang ?

Trả lời: Quyển truyện bạn Hoa đang đọc có …….. trang.

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Quyển truyện bạn Hoa đang đọc có số trang là:

42 + 28 = 70 ( trang)

Đáp số: 70 trang.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy