VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hà có 24 quyển vở. Nếu Hà có thêm 16 quyển vở nữa thì Hà có số quyển vở bằng số quyển vở của Mai. Hỏi Mai có bao nhiêu quyển vở ?

Trả lời: Mai có …… quyển vở

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy