FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hà có 24 quyển vở. Nếu Hà có thêm 16 quyển vở nữa thì Hà có số quyển vở bằng số quyển vở của Mai. Hỏi Mai có bao nhiêu quyển vở ?

Trả lời: Mai có …… quyển vở

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Mai có số quyển vở là:

24 + 16 = 40 ( quyển vở)

Đáp số: 40 quyển vở

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy