VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Sau khi bỏ từ rổ thứ nhất sang rổ thứ hai 44 quả cam thì rổ thứ nhất còn lại 26 quả cam.  Hỏi lúc đầu rổ thứ nhất có bao nhiêu quả cam ?

Trả lời: Lúc đầu rổ thứ nhất có …….quả cam.

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy