Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Sau khi bỏ từ rổ thứ nhất sang rổ thứ hai 44 quả cam thì rổ thứ nhất còn lại 26 quả cam.  Hỏi lúc đầu rổ thứ nhất có bao nhiêu quả cam ?


Trả lời: Lúc đầu rổ thứ nhất có …….quả cam.

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Lúc đầu rổ thứ nhất có số quả cam là:


44 + 26 = 70 ( quả cam)


Đáp sô: 70 quả cam.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy