FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Sau khi bỏ từ rổ thứ nhất sang rổ thứ hai 44 quả cam thì rổ thứ nhất còn lại 26 quả cam.  Hỏi lúc đầu rổ thứ nhất có bao nhiêu quả cam ?

Trả lời: Lúc đầu rổ thứ nhất có …….quả cam.

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Lúc đầu rổ thứ nhất có số quả cam là:

44 + 26 = 70 ( quả cam)

Đáp sô: 70 quả cam.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy