VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Em cao 76cm và thấp hơn anh 14cm. Hỏi anh cao bao nhiêu đề-xi-mét ?

Trả lời: Anh cao …….dm

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy