VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đoạn thẳng AB dài 26cm. Đoạn thẳng CD dài 14cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Trả lời: Cả hai đoạn thẳng dài …….dm

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy