VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đoạn thẳng AB dài 26cm. Đoạn thẳng CD dài 14cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Trả lời: Cả hai đoạn thẳng dài …….dm

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy