VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có một băng giấy, nếu cắt đi một đoạn dài 34cm thì đoạn băng giấy còn lại dài 16cm. Hỏi băng giấy lúc đầu dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Trả lời: Băng giấy lúc đầu dài ……..dm

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy