FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có một băng giấy, nếu cắt đi một đoạn dài 34cm thì đoạn băng giấy còn lại dài 16cm. Hỏi băng giấy lúc đầu dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Trả lời: Băng giấy lúc đầu dài ……..dm

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Băng giấy lúc đầu dài số đề-xi-mét là:

34 + 16 = 50 (cm) = 5 ( dm)

Đáp số: 5dm

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy