VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tổng của hai số bằng 10, số hạng thứ hai là số bé nhất có một chữ số . Vậy số hạng thứ nhất là bao nhiêu ?

Trả lời: Số hạng thứ nhất là

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy