FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổng của hai số bằng 10, số hạng thứ hai là số bé nhất có một chữ số . Vậy số hạng thứ nhất là bao nhiêu ?

Trả lời: Số hạng thứ nhất là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số bé nhất có một chữ số là 0

Số hạng thứ nhất là:

10 – 0 = 10

Đáp số: 10

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy