FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổng của hai số bằng 10, số hạng thứ nhất là số lớn nhất có một chữ số . Vậy số hạng thứ hai là bao nhiêu ?

Trả lời: Số hạng thứ hai là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có một chữ số là 9

Số hạng thứ hai là:

10 – 9 = 1

Đáp số: 1

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy