FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu <,=,> vào chỗ chấm:

48 – 16 – 20 ………. 19 – 6 ?

Trả lời: Dấu cần điền là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

48 – 16 – 20  <  19 – 6

   32 – 20             13

      12

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy